PROJEKT EU

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijsko-komunikacijske tehnologije, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.1167 Naziv projekta: IKT inovacije u tvrtki POGLeD d.o.o

POGLeD d.o.o. Kiš Ferenca 7 31327 Kopačevo, Hrvatska OIB: 55184325670

Razdoblje provedbe Projekta je od 1. veljače 2020. do 1.veljače 2021. Ukupna vrijednost Projekta: 164.000,00 kuna Iznos sufinanciran sredstvima EU: 100.500,00 kuna

Opis projekta: Cilj ovoga projekta je prihvatiti izazove modernog doba. Modernizacijom informatičko-komunikacijske opreme odgovaramo na izazove i potrebe tzv.online generacije koje praktički vode život na društvenim mrežama i internetu. Cilj nam je pratiti trendove na tržištu i biti korak ispred konkurencije kako bi osigurali budućnost našeg poslovanja.

Nabavom informacijsko-komunikacijske opreme tvrtka POGLeD d.o.o postiže cilj unaprjeđenja poslovnih procesa u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća i ujedno se postiže uvođenje inovativne usluge na području edukacija našim poduzetnicima i fizičkim osobama.

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima tvrtka POGLeD d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Balint Juhas

Kontakt adresa elektroničke pošte: tvrtkapogled@gmail.com

Više informacija o projektima na: www.strukturnifondovi.hr